ANALIZA: socijalne usluge u Visokom i Zenici

Dragi prijatelji Fondacije Muharem Berbić,

uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru projekta “Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mrežu organizacija civilnog društva” uspjeli smo istražiti i prikupiti najbitnije informacije o socijalnoj zaštiti na području Zeničko-dobojskog kantona.

Sama analiza nudi na “jednom mjestu” najbitnije informacije o socijalnim ustanovama, području djelovanja te kontakt podacima istih. Sa ciljem da se svaki građanin i građanka upoznaju sa radom socijalnih ustanova, koje su više od pružanja socijalne pomoći iskljućivo za osobe sa niskim socio-ekonomskim statusom.

Kompletnu analizu možete preuzeti na ovom linku.

NAPOMENA: Sadržaj dokumenta je isključiva odgovornost Fondacije Muharem Berbić i Asocijacije za razvoj LEDA, i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.