Besplatne instrukcije za školarce u Visokom – prijavi se!

Udruženje “Mladi Volonteri” i Fondacija Muharem Berbić u sklopu projekta “Društvena transformacija u društvenom centru” poziva sve zainteresovane roditelje da prijave svoju djecu na besplatan program podrške pri savladavanju školskog gradiva.

Ukoliko ste roditelj djeteta između 6 i 14 godina, ostvarujete pravo da prijavite svoje dijete kako bi postalo dijelom aktivnosti ovog projekta. Poseban akcenat u radu će biti stavljen na učešće djece koja pripadaju jednoj od sljedećeih skupina:

  • Djeca iz porodica sa niskim socio-ekonomskim statusom,
  • Djeca iz porodica nacionalnih manjina,
  • Djeca iz porodica sa više od dvoje djece.

Ukoliko želite da prijavite svoje dijete, dovoljno je da se javite na mail adresu: nejra.ohran@fmb.foundation ili na broj telefona 062/159-049.

Uz prijavu je potrebno dostaviti dokaze o pripadnosti navedenim skupinama (potvrda Centra za socijalni rad, potvrda o članstvu u organizacijama manjina, ovjerena kućna lista), kako biste ostvarili prednost pri učešću.

Sve aktivnosti u radu sa djecom će biti realizovane u Društvenom centru Visoko, a o terminima održavanja istih svi selektovani će biti naknadno obaviješteni. Prijava za učešće će biti otvorena konstantno, ali zbog ograničenih kapaciteta i resursa, nakon popunjavanja grupa, formirat će se liste čekanja.

Napomena: Projekat “Društvena transformacija u društvenom centru” se realizuje u sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, koji je zajednički projekt Vlade Švicarske i Švedske, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.