fondacija muharem berbić

FMB d.o.o

FMB d.o.o.

FMB d.o.o. je kompanija koja je s radom započela tokom 2022. godine. Vlasnik i osnivač FMB d.o.o. je Fondacija Muharem Berbić.

Osnovna svrha rada i djelovanja ovog poslovnog subjekta je obezbjeđivanje dodatnih izvora finansiranja za aktivnosti i projekte Fondacije Muharem Berbić jer sva dobit direktno služi za podršku projekata i aktivnosti osnivača, te za zapošljavanje marginalizovanih skupina stanovništva. Time je FMB d.o.o. jedno od rijetkih socijalnih preduzeća u Bosni i Hercegovini.

U sklopu kompanije FMB d.o.o. djeluje Klub prijatelja Fondacije Muharem Berbić u Kaknju, kao poslovna jedinica i podružnica Društva.

Sjedište kompanije je na adresi Kralja Tvrtka 62 u Visokom.

FONDACIJA MUHAREM BERBIĆ

DONIRAJTE