Inkluzija: Općina Kakanj preuzima odgovornost!

“U uredu načelnika Općine Kakanj danas je upriličen prijem za Meldinu Ugarak, direktoricu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK, te Adnana Mevića, projektnog menadžera Fondacije Muharem Berbić.

Tema sastanka je bila hvale vrijedna inicijativa Fondacije i Ustanove na planu zapošljavanja osoba s poteškoćama.

Naime, Fondacija Muharem Berbić, u saradnji s Javnom ustanovom Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK, planira da pokrene niz aktivnosti i projekata na jačanju kapaciteta i zapošljavanja osoba s teškoćama s područja općine Kakanj.

Na planu realizacije inicijative želja Fondacije je da otvori svoje predstavništvo u Kaknju kako bi se moglo jednostavnije i kvalitetnije raditi sa ciljanom populacijom.

Načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo je iznio stav da inicijativa zaslužuje punu pažnju, te da će se pronaći rješenje u smislu dodjele prostora za rad Fondacije.

Načelnik je izrazio i radost zbog činjenice da će Fondacija Muharem Berbić i Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK biti pokretači promjena kada je u pitanju ova populacija.”

preuzeto sa: https://bit.ly/2OaM2um