Inkluzija za budućnost

Jučer smo svečano počeli sa realizacijom projekta pod nazivom Inkluzija za budućnost kojeg podržava Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Dugo očekivane aktivnosti druženja sa djecom s invaliditetom koji su uključeni u proces inkluzivnog obrazovanja unutar Kantona Sarajevo su otpočele od jučer.

Projekat realiziramo u saradnji sa OŠ Malta u Sarajevu. Ovim putem, u sklopu ovog projekta, omogućit ćemo i besplatne tretmane na savladavanju nastavnih cjelina i školskog gradiva za djecu s invaliditetom i djecu bez roiteljskog staranja, pružati pomoć pri izradi zadaće, ali i davati besplatne instruktivne časove iz matematike za učenike ove populacije uključene u inkluzivne programe osnovnih škola na području Kantona Sarajevo. Ove aktivnosti ćemo detaljnije najaviti tokom idućih dana.

Sretni smo što imamo priliku biti dio njihovih života! Sretni smo što imamo priliku svakodnevno gledati njihove osmjehe!#inkluzijazabudućnost#uključivanjesvihisključenih#socialinclusion