Jačanje mentalnog zdravlja kroz radno okupacionu terapiju

Svjesni smo činjenice da male, lokalne organizacije moraju imati finansijsku održivost. Zbog toga smo dodjelili grant OPŠiPB “Visoko 92” za nabavku opreme za sušenje voća, proizvodnju sokova i izradu dekorativnih predmeta. Na taj način ova Organizacija može biti ekonomski neovisna i raditi na jačanju svojih kapaciteta. Fondacija Muharem Berbić će nastaviti da podržava dobre ideje koje unapređuju lokalne zajednice u BiH.