Jedinstvo u različitosti

U petak, 20. novembra, smo okončali program kulturnog obrazovanja realiziran kao aktivnost u sklopu projekta Sruši tarabu i izgradi ćupriju. Tim povodom smo posjetili još tri institucije kulture u Sarajevu: Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, potom Umjetnička galerija BiH te Sarajevska Vijećnica. Pri posjeti smo razgovarali o značaju BiH jedinstvenog kulturnog identiteta za mlade i šta on mladima predstavlja. Učesnici programa su po njegovom okončanju iskazali iznimno zadovoljstvo programom te potrebu da se navedeno organizuje češće i sa više programskog sadržaja što ćemo nastojati da ostvarimo. Još da naglasimo da su nam se u posjetama pridružili i studenti Kulturalnog studija (Kulturalne studije UnZe) iz Zenice, jedinog takve vrste u BiH. Istiću da je ova posjeta bila za njih naročito korisna u proučavanju BiH kulturne baštine.

Podsjećamo da projekat realiziramo uz finansijsku podršku Minstarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo sa svrhom promocije i afirmacije BiH kulture i kulturnih identiteta kroz koncept jedinstva u različitosti. Upravo radi toga i naziv projekta glasi Sruši tarabu i izgradi ćupriju kojim se želi poručiti da se ne ograđujemo u etno-nacionalne kategorije, već da tražimo u našem BiH društvu zajedničku riječ na kojoj ćemo da gradimo za mlade jedinstveni BiH kulturni identitet. Osim toga, ideja nam je da se poveća broj posjeta BiH institucija kulture koje su poprište znanja, a koje su naročito u ovom vremenu pogođene ekonomskom krizom. Želimo da osvijestimo i spoznaju da je posjeta institucija kulture također dobra i za zdravlje jer doprinosi intelektualnom i emocionalnom blagostanju (i fizičkom – kada npr. za posjetu Zemaljskom Muzeju vam treba 3h – dakle, održava vam kondiciju).

Značajno je naglasiti važnost posjeta naših nacionalnih institucija kulture koje su u državnom vlasništvu, a samim time nemaju definisan status finansiranja te ovise najvećim dijelom od posjeta i donacija. U te institucije ubrajamo Zemaljski muzej Bosne i HercegovineUmjetnicka galerija BIHNacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i HercegovineHistorijski Muzej BiHMuzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i HercegovineBiblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH te Kinoteka Bosne i Hercegovine. Od navedenih u sklopu projekta ove godine smo mi posjetili dvije, a nekad u budućem periodu pri razvoju projekta ćemo planirati više.

Pandemija corona virusa nas nije osujetila da organiziramo navedene posjete uz, svakako, poštivanje epidemioloških mjera i savjeta, te stoga ne vidimo razloga da se i vi ne usudite i da se organizujete u krug porodice, prijatelja, kolega ili sami, te da posjetite neku od BiH institucija kulture.

Pri tome vas pozivamo da vašu posjetu zabilježite fotografijom koju ćete podijeliti na društvenim mrežama sa naznakom #srušitarabuiizgradićupriju i #volimBiHkulturnonaslijeđe. Time ćete doprinijeti promociji i afirmaciji posjeta institucija kulture u BiH, njihovoj ekonomskoj stabilnosti, činjenju mjeseca novembra mjesecom BiH kulturno-historijskog naslijeđa, te sopstvenom intelektualnom, emocionalnom, fizičkom i socijalnom blagostanju. Rušimo tarabe predrasuda i gradimo ćuprije spoznaja!!!