Kako biti društveno odgovorni? – Pogledajte rad plivačkog kluba SPID

Plivački klub SPID je prvi i jedini plivački klub za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Cilj kluba je rehabilitacija, resocijalizacija i inkluzija osoba sa invaliditetom kroz plivanje i vodene sportove, razvoj i unapređenje sporta za osobe sa invaliditeom, podsticanje i promoviranje programa omasovljavanja sportista osoba sa invaliditetom…Jedan od glavnih ciljeva jeste poticanje uspješne inkluzije plivača osoba sa invaliditetom samim time što će raditi treninge sa osobama koje nemaju procenat invalidnosti gdje će imati priliku da dokažu sebi i drugima da mogu biti ravnopravni članovi našeg društva i naše zajednice, što će preventivno djelovati na svaki vid diskriminacije osoba sa invaliditetom.Fondacija Muharem Berbić podržava ovu plemenitu ideju sa pružanjem podrške u njihovom radu.Sretni smo što možemo biti dijelom njihovih aktivnosti i što možemo pružiti podršku za rast i razvoj djece i mladih s invaliditetom u Bosni i Hercegovini.