Klub Fondacije Muharem Berbić – Kakanj

U četvrtak, 23.01.2020. god. u prostorijama Općine Kakanj smo potpisali Ugovor o dodjeli prostorija u kojima imamo namjeru otvoriti Klub Fondacije Muharem Berbić. Prostorije su dodjeljene na period od 9 godina i 6 mjeseci bez obaveze plaćanja naknade. Ovim Ugovorom, stekli su se uslovi da Kakanj bude prva općina u BiH u kojem će biti smješten naš Klub, a koji će zapošljavati osobe sa invaliditetom.

Hvala Općini Kakanj na kontinuiranoj podršci i inovativnosti. Ovo je veliki dan za Fondaciju Muharem Berbić i veliki dan za sve naše partnere, bez kojih ove aktivnosti ne bi bile moguće. Posebno hvala našoj stalnoj saradnici Meldini Ugarak koja je jedna od inicijatorica ovog projekta.