Klub prijatelja Fondacije Muharem Berbić u Kaknju

Klub prijatelja Fondacije Muharem Berbić predstavlja svojevrsnu prenamjenu industrijske baštine, nekadašnje upravne direkcije Rudnika Mrkog uglja, u socijalno preduzeće koje će upošljavati osobe sa invaliditetom. Ova zgrada je građena 1936. godine. Prizemni dio zgrade je Fondacija Muharem Berbić dobila na korištenje krajem 2019. godine od Općine Kakanj, te je u oktobru 2020. započela sa njenom sanacijom i adaptacijom. Ovaj projekat je jedan veliki poduhvat kako za Fondaciju i Općinu Kakanj, tako i za BiH društvo radi toga što se njime doprinosi socijalnoj inkluziji najmarginaliziranije skupine društva, a to su osobe sa invaliditetom.

U Klubu prijatelja će biti smješten kafić, multifunkcionalna sala, radionica rukotvorina i kancelarija FMB. Otvorenje Kluba je planirano u maju 2022. godine. Planirano je da se u Klubu vrše radna osposobljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom. U ovaj projekat je Fondacija uložila preko 160.000,00 KM trenutno. Možda se pitate „zašto baš u Kaknju?“ Pa razlog je vrlo jednostavan, naime, naš osnivač potiče iz Kaknja, tako da je i Muharem Berbić, po kojoj je naša Fondacija dobila naziv, porijeklom iz Kaknja.

MJESEČNI BILTENI KLUBA PRIJATELJA | FMB

FONDACIJA MUHAREM BERBIĆ

DONIRAJTE