Abdullah Hasić

Abdullah Hasić, god. 2002., Zavidovići

Moje ime je Hasić Abdullah, i kroz pet godina, koliko sam stipendista Fondacije Muharem Berbić, mogu reći da mi je stipendija bila od izuzetne koristi i važnosti, kako u procesu školovanja, tako i u vlastitom životu. Ispočetka, stipendija mi je bila izvjesna motivacija za postizanje sve boljeg uspjeha u školi, kasnije mi je postala lijep oslonac i olakšica za svakodnevne troškove koje sa sobom školovanje nosi. Trenutno pohađam 3. razred Srednje tehničke škole sa strukom elektrotehničar računarske tehnike i automatike. Po završetku školovanja planiram se usmjeriti i usavršiti vlastite vještine u oblasti informatike, sa naglaskom na grafički dizajn.

Zaista vjerujem da kao takav, kasnije, mogu doprinjeti našem društvu i novim generacijama koje dolaze. Neizmjerno sam zahvalan što ste me, prije pet godina odabrali kao stipendistu, te u meni probudili volju i želju za napretkom, bili mi potpora i podrška u finansijskom smislu, i vjerovali u moj uspjeh. Srdačno vam se zahvaljujem, Abdullah H.