Ajla Selimić

Ajla Selimić, god. 1992., USA

Moje ime je Ajla Selimić i imam 22 godine. Rođena sam u Sarajevo, ali kao većina Bosanaca i Hercegovaca napustila sam svoju rodnu zemlju kao mala. Sa nepune tri godine odselila sam u Ameriku, jer su roditelji željeli bolju budućnost za mene. Nemam puno uspomena na život u Americi jer sam se nakon par godina vratila u Bosnu. Otac mi je umro kada sam imala devet godina i majka nije imala druge opcije osim da nas vrati u Sarajevo.

U Sarajevu sam završila Petu osnovnu školu i Prvu bošnjačku gimnaziju, nakon čega sam upisala Građevinski fakultet. Tokom školovanja na fakultetu postala sam primaoc stipendije koju finansira Fondacija Muharem Berbić. Ova stipendija mi je mnogo značila tokom školovanja jer je skinula jedan veliki finansijski teret sa moje majke koja je bila nezaposlena.

Tokom školovanja na fakultetu odlučila sam da se vratim u Ameriku. Nažalost, sve što sam ispolagala na našem fakultetu nije važilo u Americi tako da sam morala početi fakultetsko obrazovanje ispočetka.

Trenutno sam student univerziteta u Washingtonu (University of Washington, Seattle). Pored studija, radim kao asistent na fakultetu, barista u Starbucksu i stažiram u građevnskoj firmi.

Nakon diplomskog studija planiram upisati MBA (Master of Business Administration).

Ono što sam naučila tokom školovanja je da je sve moguće ukoliko imamo zacrtane ciljeve. Zahvalna sam Fondaciji Muharem Berbić i svim ostalima koji su mi pomogli da dođem do svog cilja.