Ilma Hasanbegović

Moje ime je Ilma Hasanbegović i kroz sve četiri godine sam bila primalac stipendije Fondacije Muharem Berbić. Želim Vam se iskreno zahvaliti na stipendiji koju ste mi dodjeljivali tokom mog četverogodišnjeg obrazovanja jer bez nje bi teško ostvarila svoj cilj.

Po završetku I ciklusa studija stičem zvanje Bachelor inžinjer saobraćaja i komunikacija. Trenutno sam na master studiju na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije, Univerziteta u Sarajevu. Po završetku studiranja planiram se upisati na kurs engleskog jezika kako bi sebi olakšala put do zaposlenja.

Iskreno se nadam da ću i u narednoj akademskoj godini biti primalac Vaše stipendije koja će mi  olakšati put do završetka svog školovanja. Trudit ću se da ispunim vaša očekivanja te ću vrijedno raditi na obavezama na fakultetu kako bi rezultati na kraju bili korektni i zadovoljavajući.

Hvala vam za cjelokupnu finansijsku podršku u vidu stipendije koju sam dobivala od Vaše Fondacije, te iskazujem želju da i ja, jednog dana, ako Bog da, budem dio Fondacije i dobrih ljudi koji pomažu studentima širom BiH.