Nedim Muhić

Nedim Muhić, god. 1994., Sarajevo

Zovem se Nedim Muhić (25 godina), diplomirao sam na Pravnom fakultet Univerziteta u Sarajevu 2018. godine sa prosjekom ocjena 8.88 i trenutno sam na II ciklusu studija na istom fakultetu na smjeru Građansko pravo. Od juna 2019. godine obavljam pripravnički staž u Rijasetu Islamske zajednice Bosne i Hercegovine u Upravi za pravne i administrativne poslove. Bio sam stipendista Fondacije Muharem Berbić u posljednje dvije godine i ovim putem im se zahvaljujem na trudu u njihovom nastojanju da poboljšavaju uslove života za studente tokom njihovog studiranja.