Novo – instruktivna nastava u našim prostorijama na Drveniji!

Usljed povećane potrebe za pružanjem podrške na savladavanju školskog gradiva i tretmanima sa djecom s invaliditetom i drugim kategorijama djece, Fondacija Muharem Berbić je otpočela sa individualnim časovima sa djecom u našim prostorijama.

Ove aktivnosti se realizuju kroz projekat “Inkluzija za budućnost” koji podržava Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Vaše termine možete rezervisati na broj telefona 033/221-459.

Na pisanju zadaće i savladavanju školskog gradiva sa vašom djecom rade profesori razredne nastave, pedagozi i psiholog. Metode rada se baziraju na principima učenja kroz igru, a sve sa ciljem što uspješnijeg savladavanja određene nastavne cjeline.

Neka škola ne bude bauk ni za djecu ni za roditelje. Pozovite nas!