Potpisivanje Memoranduma o Saradnji

Direktorica Fondacije Muharem Berbić gospođa Halida Sinanovic-Sarac je, tokom prošle sedmice, organizovala sastanak sa direktoricom JU “Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona” gospođom Meldinom Ugarak. Svrha sastanka je bila uspostava saradnje i budućih, zajedničkih aktivnosti na kojima će raditi naša Fondacija i JU Centar Zdk. Zaista nam je čast što smo u prilici da pomognemo te da implementujemo zajedničke projekte sa jedinom ustanovom koja ima sistemsko rješenje za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u BiH. Na sastanku je potpisan i Memorandum o saradnji koji će, u budućnosti, predstavljati prolaznu osnovu za daljnje planiranje naših aktivnosti.