Pridruži se!

Dragi naši vjerni pratitetlji i pratiteljice, Fondacija Muharem Berbić je 25.12.2020. pokrenula promo kampanju sa svrhom prikupljanja sredstava za pružanje podrške za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Učešćem u ovoj kampanji ćete podržati zapošljavanje 8 OSI i 6 njihovih asistenata u Klubu prijatelja FMB u Kaknju.

Time ćete da potpomognete njihovu socijalnu inkluziju i integraciju u BiH društvu, ali i značajno da utičete na njihovo osamostaljenje.

Imamo i mogućnosti za paypal uplatu preko linka: paypal.me/fmuharemberbic ili info@fmb.foundation.

Za više informacija nam se možete javiti putem maila info@fmb.foundation ili putem pm. Hvala vam što nas pratite do kraja!❤

#pružirukuzazaposlenje#KlubprijateljaFMB#zapošljavanjeOSI#OSI#socijalnainkluzija#antidiskriminacija#demarginalizacija

Promo-link pogledajte ovdje: https://www.facebook.com/FondacijaMuharemBerbic/videos/178295707350023