Inkluzija za budućnost

Inkluzija za budućnost je projekat koji je započeo 2020. godine, tada podržan od strane nekadašnjeg Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, trenutno imenovanog kao Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, a implementiran u saradnji sa OŠ Malta, Sarajevo. Stručni tim je 3 puta sedmično, tokom sedam mjeseci, odlazio u prostorije škole i individualno radio sa djecom uključenom u inkluzivnu nastavu. Radilo se na savladavanju školskog gradiva i izradi zadaća, s posebnim akcentom na jačanju snaga djece i prevladavanju prepreka koje donosi obrazovanje.

Po završetku, napredak djece uključene u projekat je bio evidentan i veoma značajan. Smatramo da parvo na obrazovanje imaju svi i da moramo pružiti znanje svima koji to žele.