Regionalni Razvojni Centar

Regionalni Razvojni Centar (RRC) je osnovan od strane Fondacije Muharem Berbić i bazira se na modelima EU. To je servis lokalnim zajednicama u jednoj regiji. RRC je zadužen za izradu, savjetovanje, implementaciju projekata i izvještavanje, dok konkretan proces apliciranja provodi sama lokalna zajednica. Ovakav način djelovanja članicama RRC-a daje mogućnost direktnog rješavanja konkretnih problema koji su definisani samim razvojnim planovima i strategijama.

 

Incijativa za osnivanje RRC nastala je zbog nedovoljnog kapaciteta javnog, privrednog i nevladinog sektora u izradi, implementaciji, realizaciji aktivnosti, te izvještavanju, a za potrebe međunarodnih projekata i donatora. RRC je servis i za privredne subjekte, javna preduzeća i ustanove, te nevladinin sektor, a putem kojih svi zainteresovani mogu koristiti usluge ovog servisa. Ovim se, pored zadovoljenja mapiranih potreba, mogu zadovoljiti i potrebe građana i građanki unutar same lokalne zajednice.

 

Trenutne potpisnice RRC su :

  • Općina Kakanj,
  • Općina Vareš,
  • Općina Ilijaš.

FONDACIJA MUHAREM BERBIĆ

DONIRAJTE