“Sruši tarabu i izgradi ćupriju” – zajedno do jedinstvenog BiH kulturnog identiteta

Počinje realizacija projekta “Sruši tarabu i izgradi ćupriju” – projekat koji govori i edukuje o jedinstvenom BiH kulturnom identitetu

U organizaciji tima Fondacije Muharem Berbić i uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo je započeta realizacija projekta Sruši tarabu i izgradi ćupriju. Osnovni cilj projekta je promocija i afirmacija BiH kulture i kulturnih identiteta kroz koncept jedinstva u različitosti. Ciljna skupina su prevashodno mladi od 18-25 godina.

U sklopu projekta će se organizovati kulturni program obilazaka institucija kulture u Kantonu Sarajevu za koji će uskoro biti objavljen i poziv. Obilascima će biti obuhvaćene institucije kulture koje prikupljaju, čuvaju, konzerviraju i prezentiraju nacionalno kulturno-historijsko naslijeđe i time govore o svestranom ali jedinstvenom BiH kulturnom identitetu. Posjetama ćemo obuhvatiti i neke od 7 institucija kulture u Sarajevu koje imaju nerazriješeno vlasničko pitanje, a koje predstavljaju reprezentativne čuvare nacionalnog kulturnog naslijeđa.

Aktivnost kulturnog programa posjeta će biti realizovana 19. i 20. novembra, te s tim u vezi pozivamo sve građane BiH da od mjeseca novembra napravimo mjesec BiH kulturnog naslijeđa koji ćemo obilježiti na način da u toku tog mjeseca posjetimo najmanje jednu instituciju kulture u BiH.

Posjetu BiH građani potom mogu popratiti i objavom fotografije na neki od alata društvenih mreža: Facebook ili Instagram sa naznakama #srušitarabuiizgradićupriju #volimBiHkulturnonaslijeđe.

Povećanim posjetama institucija kulture poboljšavamo njihovu ekonomsku situaciju te time pokazujemo svoju brigu o njihovom statusu, a ujedno i ozbiljno ugrožavamo naše neznanje. Pri realizaciji posjeta obraćamo pažnju i na poštivanje trenutnih epidemioloških mjera.