Više od inkluzije – JU Centar za osobe s posebnim potrebama ZDK

Tokom prošle sedmice, posjetili smo Javnu Ustanovu Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK. Razgovarali smo o Klubu Fondacije, programima direktne pomoći djeci i osobama s teskoćama u razvoju, te poboljšanju usluga Fondacije, ali i Centra. Hvala našim domaćinima, gospodinu Šahinoviću i našoj dragoj gospođi Meldini Ugarak.
Divne stvari možemo uraditi, kada zajednički djelujemo.